Silikon Metal

  • Silikon metal emalı zavodu 553 3303 silikon metal təmin edir

    Silikon metal emalı zavodu 553 3303 silikon metal təmin edir

    Kristal silisium və ya sənaye silikonu kimi də tanınan metal silisium əsasən əlvan ərintilərə əlavə olaraq istifadə olunur.Metal silisium elektrik sobasında kvars və koksdan əridilmiş məhsuldur.Əsas komponent silisium tərkibi təxminən 98% təşkil edir (son illərdə Si tərkibinin 99,99% -i də metal silisiumuna daxildir), qalan çirklər isə dəmir və alüminiumdur., kalsium və s.