Si40 Fe40 Ca10

  • Konvertor poladqayırma kalsium silisium Si40 Fe40 Ca10

    Konvertor poladqayırma kalsium silisium Si40 Fe40 Ca10

    Kalsium ərimiş poladda oksigen, kükürd, hidrogen, azot və karbonla güclü bir yaxınlığa malik olduğundan, silikon-kalsium ərintiləri əsasən ərimiş poladda kükürdün deoksidləşməsi, deqazasiyası və fiksasiyası üçün istifadə olunur.Kalsium silisium ərimiş polad əlavə edildikdə güclü ekzotermik təsir yaradır.Kalsium ərimiş poladda kalsium buxarına çevrilir, bu, ərimiş poladda qarışdırıcı təsir göstərir və qeyri-metal daxilolmaların üzməsi üçün faydalıdır.